Happy Birthday Kobe!

Happy Birthday Kobe!

@2 years ago with 11 notes
#Happy Birthday #Kobe #Kobe Bryant #Lakers #Los Angeles #Los Angeles Lakers #Winners #Win #Awesome #Swag #August 23rd #Birthday 
Happy Birthday Kobe!
2 years ago
#Happy Birthday #Kobe #Kobe Bryant #Lakers #Los Angeles #Los Angeles Lakers #Winners #Win #Awesome #Swag #August 23rd #Birthday